Grunnvanntemperatur for Hardangervidda v/Skiftesjøen Nr:15.118.2

Siste måling, tid=19.01.2021 16:00, verdi= 1.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hardangervidda v/Skiftesjøen UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 1247.0          UTM-øst  : 421119
Kartblad (N50-serien) : 1415-I          UTM-nord : 6694336
                         Lengdegrad: 7.56938
                         Breddegrad: 60.37774
                         Fylke   : Vestland
                         Kommune  : Eidfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvanntemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1994 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/1-2021 16:52