Grunnvanntemperatur for Skjomen rør 1 Nr:173.28.1

Siste måling, tid=19.01.2021 15:00, verdi= 4.800


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjomen rør 1      UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 600040
Kartblad (N50-serien) : 1431-III         UTM-nord : 7571930
                         Lengdegrad: 17.41894
                         Breddegrad: 68.24310
                         Fylke   : Nordland
                         Kommune  : Narvik
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvanntemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1984 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/1-2021 16:53