Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 22.01.2019 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 22.01.2019 07:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 22.01.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 22.01.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 22.01.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 22.01.2019 13:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 22.01.2019 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 22.01.2019 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 22.01.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 07:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 22.01.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 22.01.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 22.01.2019 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.01.2019 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 22.01.2019 16:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 22.01.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 22.01.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 22.01.2019 05:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 11.01.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 22.01.2019 07:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 22.01.2019 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 22.01.2019 16:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 22.01.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 04.02.2018 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.01.2019 13:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 22.01.2019 16:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.01.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 22.01.2019 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.01.2019 08:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 22.01.2019 16:45
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 11.01.2019 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 22.01.2019 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.01.2019 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 22.01.2019 16:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 07:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 22.01.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 22.01.2019 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 22.01.2019 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 22.01.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 07:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 22.01.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 22.01.2019 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 22.01.2019 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 22.01.2019 06:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 22.01.2019 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 22.01.2019 16:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 22.01.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 22.01.2019 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 22.01.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 22.01.2019 07:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 22.01.2019 05:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 22.01.2019 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 22.01.2019 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 22.01.2019 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 22.01.2019 13:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 22.01.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.01.2019 16:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 04.02.2018 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.01.2019 08:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 22.01.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.01.2019 16:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.01.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.01.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 22.01.2019 16:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 22.01.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 22.01.2019 07:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 11.01.2019 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 22.01.2019 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 11.01.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 07:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.01.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 22.01.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.01.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 22.01.2019 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 04.02.2018 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 22.01.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.01.2019 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.01.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 11.01.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 22.01.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 22.01.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 22.01.2019 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 22.01.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 22.01.2019 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 22.01.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 22.01.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 22.01.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 11.01.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.01.2019 08:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 22.01.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 22.01.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 22.01.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 22.01.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 22.01.2019 16:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 22.01.2019 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 22.01.2019 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 22.01.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 22.01.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 22.01.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 22.01.2019 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 22.01.2019 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 22.01.2019 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 22.01.2019 16:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 22.01.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 07:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.01.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 22.01.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.01.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 22.01.2019 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 04.02.2018 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 22.01.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.01.2019 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.01.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 11.01.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 22.01.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 22.01.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 22.01.2019 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 22.01.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 22.01.2019 16:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 22.01.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 22.01.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 11.01.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.01.2019 08:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 22.01.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 22.01.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 22.01.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 22.01.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 22.01.2019 16:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 22.01.2019 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 22.01.2019 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 22.01.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 22.01.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 22.01.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 22.01.2019 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 15:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 22.01.2019 16:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 22.01.2019 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 22.01.2019 16:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 22.01.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 22.01.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 22.01.2019 16:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 22.01.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 22.01.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 22.01.2019 16:45
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 22.01.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 22.01.2019 14:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 22.01.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 22.01.2019 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 11.01.2019 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 22.01.2019 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 11.01.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 22.01.2019 15:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 22.01.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 22.01.2019 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 22.01.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 22.01.2019 16:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 22.01.2019 08:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 22.01.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 22.01.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 22.01.2019 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 22.01.2019 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 22.01.2019 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 22.01.2019 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 22.01.2019 13:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 22.01.2019 16:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 22.01.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 22.01.2019 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 22.01.2019 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 22.01.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 04.02.2018 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 22.01.2019 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 22.01.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 22.01.2019 05:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 22.01.2019 07:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/1-2019 16:56