Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.10.2019 05:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 05:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 08:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.10.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.10.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 30.09.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.10.2019 05:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 17.10.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 17.10.2019 04:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 05:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 05:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 05:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 04:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.10.2019 05:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 05:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 17.10.2019 05:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.10.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 05:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 05:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 05:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 08:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 05:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.10.2019 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 05:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 05:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.10.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 17.10.2019 04:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 30.09.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 17.10.2019 04:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 17.10.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 05:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.10.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.10.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 30.09.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.10.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 08:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 05:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.10.2019 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 05:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 05:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 17.10.2019 04:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 17.10.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 05:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.10.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.10.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 30.09.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.10.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 08:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 05:30
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.10.2019 04:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 05:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 05:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 17.10.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 05:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.10.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.10.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.10.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 17.10.2019 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 30.09.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 04:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.10.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 17.10.2019 05:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 08:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 05:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.10.2019 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 04:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 05:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 05:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 06:44