Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 06.12.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 06.12.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 06.12.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 06.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 25.11.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 05:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 05.12.2019 09:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 06.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 05.12.2019 08:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 06:15
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 06.12.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 06.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 06.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 05.12.2019 09:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.12.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 06:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 06:15
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 06.12.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 06.12.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 06.12.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 07:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 06.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 05.12.2019 08:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 25.11.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 05.12.2019 08:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 06.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 05.12.2019 09:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 06.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 06.12.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 25.11.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 06.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 06.12.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 06.12.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 06:15
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 06.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 05.12.2019 08:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 06.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 05.12.2019 09:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 06.12.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 25.11.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 06.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 06.12.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 06.12.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 06:15
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 06.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 05.12.2019 09:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 06.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 06:15
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 06.12.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 06.12.2019 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 05.12.2019 08:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 25.11.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 06.12.2019 06:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 05.12.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 06.12.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 06.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 06.12.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2019 06:23