Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.08.2019 14:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 24.08.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 14:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 24.08.2019 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 24.08.2019 15:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.08.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 24.08.2019 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 24.08.2019 15:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.08.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.08.2019 13:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.08.2019 14:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 24.08.2019 14:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 24.08.2019 15:45
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.08.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.08.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 14:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 24.08.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 24.08.2019 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 24.08.2019 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 24.08.2019 15:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 24.08.2019 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.08.2019 14:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 24.08.2019 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.08.2019 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.08.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.08.2019 14:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.08.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 24.08.2019 14:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.08.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.08.2019 14:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 24.08.2019 14:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 24.08.2019 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.08.2019 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.08.2019 14:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 24.08.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 24.08.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 24.08.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 24.08.2019 15:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 14:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 24.08.2019 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.08.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.08.2019 14:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 24.08.2019 14:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 24.08.2019 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.08.2019 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.08.2019 14:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 24.08.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 24.08.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 24.08.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 24.08.2019 15:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 14:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 24.08.2019 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 24.08.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 24.08.2019 15:45
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 24.08.2019 14:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.08.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 24.08.2019 14:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.08.2019 14:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 24.08.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 24.08.2019 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 24.08.2019 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.08.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.08.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 24.08.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 24.08.2019 14:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 24.08.2019 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 24.08.2019 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.08.2019 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.08.2019 15:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 24.08.2019 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 24.08.2019 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 24.08.2019 14:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 24.08.2019 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 24/8-2019 17:01