Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Sand rør 1 Nr:2.713.1

Siste måling, tid=27.09.2020 06:00, verdi=-12.005


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sand rør 1        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 195.0          UTM-øst  : 619031
Kartblad (N50-serien) : 1915-II         UTM-nord : 6670328
                         Lengdegrad: 11.14415
                         Breddegrad: 60.15251
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Ullensaker
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1968 - 1994


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/9-2020 03:18