Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Nordmoen Nr:2.713.9

Siste måling, tid=27.09.2020 06:00, verdi= -2.668


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordmoen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 200.0          UTM-øst  : 616616
Kartblad (N50-serien) : 1915-I          UTM-nord : 6681385
                         Lengdegrad: 11.10704
                         Breddegrad: 60.25242
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Nannestad
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1981 - 1986


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/9-2020 03:18