Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Abrahamsvoll Nr:2.725.1

Siste måling, tid=27.09.2020 15:00, verdi= -2.758


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Abrahamsvoll       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 717.0          UTM-øst  : 630896
Kartblad (N50-serien) : 1720-III         UTM-nord : 6953609
                         Lengdegrad: 11.55758
                         Breddegrad: 62.68966
                         Fylke   : Trøndelag
                         Kommune  : Røros
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1970 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:54