Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Modum rør 12 Nr:12.343.12

Siste måling, tid=27.09.2020 13:00, verdi= -4.339


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Modum rør 12       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 123.0          UTM-øst  : 553036
Kartblad (N50-serien) : 1714-I          UTM-nord : 6646121
                         Lengdegrad: 9.94941
                         Breddegrad: 59.94908
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Modum
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1980 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:57