Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Eikamoen rør 9 Nr:16.231.9

Siste måling, tid=27.09.2020 06:00, verdi= -5.964


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Eikamoen rør 9      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 504520
Kartblad (N50-serien) : 1613-III         UTM-nord : 6589044
                         Lengdegrad: 9.07969
                         Breddegrad: 59.43994
                         Fylke   : Vestfold og Telemark
                         Kommune  : Midt-Telemark
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1979 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/9-2020 03:15