Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Særheim Nr:28.13.0

Siste måling, tid=27.09.2020 15:00, verdi= -2.516


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Særheim         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 91.0           UTM-øst  : -39741
Kartblad (N50-serien) : 1212-IV         UTM-nord : 6551177
                         Lengdegrad: 5.65079
                         Breddegrad: 58.76061
                         Fylke   : Rogaland
                         Kommune  : Klepp
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1991 - 1999


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:58