Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Nordfjordeid rør 1 Nr:89.3.1

Siste måling, tid=16.09.2020 23:00, verdi= -8.183


Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordfjordeid rør 1    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 69.0           UTM-øst  : 347330
Kartblad (N50-serien) : 1218-I          UTM-nord : 6868473
                         Lengdegrad: 6.09229
                         Breddegrad: 61.91808
                         Fylke   : Vestland
                         Kommune  : Stad
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1980 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:58