Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Kårvatn rør 1 Nr:111.14.1

Siste måling, tid=07.08.2020 06:00, verdi= -1.082


Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kårvatn rør 1      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 209.0          UTM-øst  : 493659
Kartblad (N50-serien) : 1420-I          UTM-nord : 6961351
                         Lengdegrad: 8.87574
                         Breddegrad: 62.78240
                         Fylke   : Møre og Romsdal
                         Kommune  : Surnadal
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1982 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 28/9-2020 03:17