Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Værnes Nr:124.33.0

Siste måling, tid=27.09.2020 15:00, verdi= -6.679


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Værnes          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 598194
Kartblad (N50-serien) : 1621-I          UTM-nord : 7037566
                         Lengdegrad: 10.96938
                         Breddegrad: 63.45294
                         Fylke   : Trøndelag
                         Kommune  : Stjørdal
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1993 - 2001


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:59