Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Svenningdal rør 2 Nr:151.37.2

Siste måling, tid=27.09.2020 06:00, verdi= -3.303


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svenningdal rør 2    UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 147.0          UTM-øst  : 426167
Kartblad (N50-serien) : 1913-IV         UTM-nord : 7257867
                         Lengdegrad: 13.40824
                         Breddegrad: 65.43498
                         Fylke   : Nordland
                         Kommune  : Grane
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1986 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:58