Grunnvannsnivå - dyp under bakken for Lappsætra rør 3 Nr:156.63.3

Siste måling, tid=27.09.2020 10:00, verdi= -1.511


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 11.02.2020 00:00 Feil på strøm/tomt batteri
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 60 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lappsætra rør 3     UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 550.0          UTM-øst  : 495026
Kartblad (N50-serien) : 2027-I          UTM-nord : 7350958
                         Lengdegrad: 14.88920
                         Breddegrad: 66.27850
                         Fylke   : Nordland
                         Kommune  : Rana
Begrepsforklaringer for grafene. Grunnvannsnivå - dyp under bakken i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1973 - 2002


Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/9-2020 16:57