Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 25.11.2019 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 05.12.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 06.12.2019 04:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 25.11.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 05.12.2019 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 05.12.2019 18:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 05.12.2019 18:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 06.12.2019 03:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 06:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 05.12.2019 12:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 05.12.2019 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 05.12.2019 08:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 05.12.2019 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 04:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 25.11.2019 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 05.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 04:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 05.11.2019 23:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 25.11.2019 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 04:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 05.12.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 05.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 05.11.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 25.11.2019 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 05.12.2019 08:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 05.12.2019 18:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.12.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 04:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 25.11.2019 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 05.12.2019 18:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 04:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 05.12.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 05.12.2019 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 06.12.2019 04:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 05.12.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 05.12.2019 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 25.11.2019 23:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 06:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 04:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 25.11.2019 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 04:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 05.12.2019 12:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 06.12.2019 03:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 05.12.2019 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 06.12.2019 04:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 05.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 25.11.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 05.12.2019 12:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 06.12.2019 03:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 05.12.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 05.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 05.12.2019 18:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 05.12.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 04:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 25.11.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 25.11.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 05.12.2019 18:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 05.11.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 25.11.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 05.12.2019 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 05.12.2019 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 05.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 04:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 06.12.2019 04:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 05.12.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 25.11.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 05.12.2019 12:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 06.12.2019 03:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 05.12.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.12.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 05.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 05.12.2019 18:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 05.12.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 04:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 25.11.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 25.11.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 05.12.2019 18:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 05.11.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 25.11.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 05.12.2019 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 05.12.2019 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 05.12.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 05.12.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 05.12.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 05.12.2019 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 05.12.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 06.12.2019 04:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 05.12.2019 18:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 06.12.2019 04:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 06.12.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 05.12.2019 12:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 05.12.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 05.12.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 09:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 05.12.2019 08:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 05.11.2019 23:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 05.12.2019 18:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 06.12.2019 04:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 05.12.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.12.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.12.2019 09:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.12.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 25.11.2019 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 06.12.2019 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.12.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 06.12.2019 04:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 25.11.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 05.12.2019 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 05.12.2019 08:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 25.11.2019 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 05.12.2019 09:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 05.12.2019 08:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.12.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.12.2019 09:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 25.11.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 05.12.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 30.11.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 05.12.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 05.12.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 05.12.2019 09:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 05.12.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.12.2019 08:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.12.2019 09:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 06.12.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 05.12.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 05.12.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 6/12-2019 04:32