Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.06.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.06.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.06.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.06.2019 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 03.06.2019 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.06.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.06.2019 15:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 17.06.2019 09:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 03.06.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.06.2019 12:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.06.2019 15:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.06.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.06.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.06.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.06.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.06.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 14:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 17.06.2019 15:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 03.06.2019 23:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.06.2019 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.06.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.06.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 17.06.2019 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 17.06.2019 00:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 17.06.2019 09:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.06.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.06.2019 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 03.06.2019 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.06.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.06.2019 13:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 14.05.2019 23:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 03.06.2019 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.06.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.06.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.06.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.06.2019 15:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.06.2019 15:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.06.2019 09:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.06.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 14:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 14.05.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.06.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.06.2019 09:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 03.06.2019 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 17.06.2019 09:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 17.06.2019 09:00
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.06.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.06.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.06.2019 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 03.06.2019 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.06.2019 12:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.06.2019 16:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.06.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.06.2019 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.06.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.06.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 17.06.2019 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 17.06.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 16:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.06.2019 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.06.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 17.06.2019 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.06.2019 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.06.2019 12:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 03.06.2019 23:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 03.06.2019 23:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.06.2019 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.06.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.06.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 03.06.2019 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.06.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.06.2019 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.06.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.06.2019 15:00
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.06.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.06.2019 14:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.06.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.06.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 17.06.2019 07:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.06.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.06.2019 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.06.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.06.2019 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.06.2019 12:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.06.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 03.06.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.06.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.06.2019 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.06.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.06.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.06.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.06.2019 14:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.06.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.06.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.06.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.06.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.06.2019 06:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 03.06.2019 23:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.06.2019 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 03.06.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.06.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 03.06.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.06.2019 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.06.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.06.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 14.05.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 14:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 03.06.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 17.06.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.06.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 17.06.2019 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 17.06.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.06.2019 09:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 17.06.2019 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.06.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.06.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 17.06.2019 07:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.06.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.06.2019 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.06.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.06.2019 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.06.2019 12:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.06.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 03.06.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.06.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.06.2019 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 16:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.06.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.06.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.06.2019 14:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.06.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.06.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.06.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.06.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.06.2019 06:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 03.06.2019 23:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.06.2019 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 03.06.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.06.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 03.06.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.06.2019 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.06.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.06.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 14.05.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 14:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 03.06.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 17.06.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.06.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 17.06.2019 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 17.06.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.06.2019 09:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 17.06.2019 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.06.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.06.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.06.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 17.06.2019 00:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.06.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.06.2019 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 17.06.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 17.06.2019 14:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.06.2019 14:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 17.06.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.06.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.06.2019 14:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 14.05.2019 23:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 17.06.2019 12:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.06.2019 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.06.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 03.06.2019 23:30
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.06.2019 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.06.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 03.06.2019 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.06.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 17.06.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 03.06.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.06.2019 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 17.06.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.06.2019 09:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 03.06.2019 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 17.06.2019 15:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 17.06.2019 09:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.06.2019 16:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 03.06.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.06.2019 12:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.06.2019 15:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.06.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.06.2019 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.06.2019 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.06.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.06.2019 14:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.06.2019 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.06.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 17.06.2019 07:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.06.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/6-2019 17:19