Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.03.2019 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.03.2019 23:30
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.03.2019 07:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.03.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.03.2019 07:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 11.03.2019 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.03.2019 07:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 18.03.2019 17:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 11.03.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.03.2019 13:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.03.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.03.2019 04:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.03.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 07:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.03.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.03.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.03.2019 07:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 25.03.2019 03:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 04:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.03.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.03.2019 04:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 11.03.2019 23:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.03.2019 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.03.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 23.03.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.03.2019 05:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 24.03.2019 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 27.12.2018 08:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.03.2019 07:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.03.2019 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 11.03.2019 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.03.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 06:00
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.03.2019 13:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 19.02.2019 08:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 11.03.2019 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.03.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.03.2019 04:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.03.2019 17:15
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.03.2019 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.03.2019 04:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.03.2019 04:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 07:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.03.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.03.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 03:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 19.02.2019 08:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.03.2019 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 11.03.2019 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 27.12.2018 08:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.03.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.03.2019 03:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.03.2019 07:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.03.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.03.2019 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 11.03.2019 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.03.2019 12:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.03.2019 17:15
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.03.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.03.2019 04:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.03.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.03.2019 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 24.03.2019 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.03.2019 05:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.03.2019 04:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.03.2019 07:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 18.03.2019 17:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.03.2019 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.03.2019 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.03.2019 23:30
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.03.2019 13:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 11.03.2019 23:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 11.03.2019 23:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.03.2019 17:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.03.2019 07:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.03.2019 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 11.03.2019 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 23.03.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.03.2019 04:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.03.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.03.2019 04:00
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.03.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 25.03.2019 03:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.03.2019 07:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.03.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.03.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.03.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.03.2019 04:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.03.2019 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 18.03.2019 17:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.03.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 11.03.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.03.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.03.2019 04:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.03.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.03.2019 04:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.03.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.03.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 25.03.2019 03:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.03.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.03.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.03.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.03.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.03.2019 07:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 11.03.2019 23:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.03.2019 17:15
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.03.2019 06:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 11.03.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.03.2019 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 11.03.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.03.2019 23:30
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.03.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.03.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 23.03.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 19.02.2019 08:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.03.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.03.2019 03:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 11.03.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.03.2019 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.03.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 27.12.2018 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 24.03.2019 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.03.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.03.2019 07:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.03.2019 13:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.03.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.03.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.03.2019 04:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.03.2019 17:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 18.03.2019 17:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.03.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 11.03.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.03.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.03.2019 04:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.03.2019 04:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.03.2019 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 04:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.03.2019 05:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 25.03.2019 03:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.03.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.03.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.03.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.03.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.03.2019 07:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 11.03.2019 23:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.03.2019 17:15
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.03.2019 06:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 11.03.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.03.2019 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 11.03.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.03.2019 23:30
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.03.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.03.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 23.03.2019 05:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 19.02.2019 08:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.03.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.03.2019 03:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 11.03.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.03.2019 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.03.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 27.12.2018 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 24.03.2019 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 24.03.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 24.03.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.03.2019 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 24.03.2019 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.03.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.03.2019 17:15
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.03.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.03.2019 14:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 25.03.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 24.03.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.03.2019 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog Ingen data funnet
Settalbekken rør 1 2.723 1014.0m --- Hedmark, Folldal 02.10.2018 09:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 04:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 24.03.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.03.2019 03:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 19.02.2019 08:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.03.2019 12:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 18.03.2019 17:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 24.03.2019 07:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 11.03.2019 23:30
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.03.2019 04:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 24.03.2019 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 11.03.2019 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 24.03.2019 13:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 23.03.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland Ingen data funnet
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 11.03.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.03.2019 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 24.03.2019 08:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 11.03.2019 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.03.2019 04:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 27.12.2018 08:00
Østmarka rør 1 6.67 200.0m --- Oslo, Oslo Ingen data funnet
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 24.03.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.03.2019 04:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 11.03.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 24.03.2019 13:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 24.03.2019 23:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.03.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.03.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Sekkemo 209.16 25.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.03.2019 04:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.03.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 24.03.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.03.2019 03:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.03.2019 04:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.03.2019 17:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.03.2019 05:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.03.2019 07:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/3-2019 04:35