Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 02:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 02:45
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 30.09.2019 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.10.2019 03:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.10.2019 09:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 30.09.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 03:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 16.10.2019 18:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 16.10.2019 18:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.10.2019 02:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 16.10.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 02:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 06:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 16.10.2019 17:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 16.10.2019 00:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.10.2019 09:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 16.10.2019 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 16.10.2019 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 30.09.2019 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 00:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 02:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 10.09.2019 23:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 30.09.2019 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 03:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 03:30
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 03:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 03:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 29.09.2019 09:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 16.10.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 02:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 10.09.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 29.09.2019 09:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 30.09.2019 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.10.2019 09:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.10.2019 09:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 16.10.2019 18:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 02:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 16.10.2019 13:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 30.09.2019 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 16.10.2019 18:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 03:30
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 03:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 16.10.2019 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 03:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.10.2019 03:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 02:45
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 30.09.2019 23:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 06:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 30.09.2019 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 00:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 02:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 16.10.2019 17:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.10.2019 02:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 16.10.2019 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 02:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.10.2019 03:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 30.09.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 03:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 16.10.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 16.10.2019 17:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.10.2019 02:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 16.10.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 16.10.2019 18:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 03:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 16.10.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 30.09.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 30.09.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 02:45
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 16.10.2019 18:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 10.09.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 02:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 02:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 30.09.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.10.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.10.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 29.09.2019 09:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 16.10.2019 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 02:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.10.2019 03:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 30.09.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 03:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 16.10.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 16.10.2019 17:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.10.2019 02:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 16.10.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 16.10.2019 18:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 03:30
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 16.10.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 30.09.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 30.09.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 02:45
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 16.10.2019 18:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 10.09.2019 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 02:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 02:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 30.09.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.10.2019 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.10.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 29.09.2019 09:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 16.10.2019 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 16.10.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 16.10.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 16.10.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 16.10.2019 00:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 16.10.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 17.10.2019 03:30
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 16.10.2019 18:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 16.10.2019 13:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 17.10.2019 02:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 16.10.2019 17:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 16.10.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 16.10.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 16.10.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 17.10.2019 02:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 10.09.2019 23:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 16.10.2019 18:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 17.10.2019 03:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 16.10.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 16.10.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 17.10.2019 03:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 16.10.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 30.09.2019 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 17.10.2019 00:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 16.10.2019 16:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 17.10.2019 02:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 30.09.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 16.10.2019 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 16.10.2019 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 29.09.2019 09:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 30.09.2019 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 10.10.2019 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.10.2019 09:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 16.10.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 16.10.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 17.10.2019 03:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 30.09.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 16.10.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 17.10.2019 02:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 16.10.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 17.10.2019 03:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 17.10.2019 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 16.10.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 16.10.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 17.10.2019 02:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 17.10.2019 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 17.10.2019 03:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 16.10.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 16.10.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/10-2019 04:36