Vannstand for Aspern og Ara Nr:1.43.0

Siste måling, tid=03.12.2021 06:00, verdi=105.160


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Aspern og Ara      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 106.0          UTM-øst  : 654018
Kartblad (N50-serien) : 2013-III         UTM-nord : 6559492
                         Lengdegrad: 11.69273
                         Breddegrad: 59.14667
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1340km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 8.7           Kommune  : Aremark
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1940 til og med 2016 : middelflom =106.06 m femårsflom =106.13 m tiårsflom =106.28 m femtiårsflom =106.81 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 09:25