Vannstand for Skarnes Nr:2.122.0

Siste måling, tid=01.12.2021 20:00, verdi=130.090


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skarnes         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 129.4          UTM-øst  : 648168
Kartblad (N50-serien) : 2015-IV         UTM-nord : 6682741
                         Lengdegrad: 11.67747
                         Breddegrad: 60.25431
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20300km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Sør-Odal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =132.68 m femårsflom =133.25 m tiårsflom =133.63 m femtiårsflom =134.62 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:35