Vannstand for Dølplass Nr:2.129.0

Siste måling, tid=27.11.2021 14:00, verdi=523.671


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Dølplass         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 530.0          UTM-øst  : 575519
Kartblad (N50-serien) : 1619-III         UTM-nord : 6896441
                         Lengdegrad: 10.45107
                         Breddegrad: 62.19223
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2010km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.4           Kommune  : Alvdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1972 til og med 2016 : middelflom =525.13 m femårsflom =525.42 m tiårsflom =525.61 m femtiårsflom =525.98 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:28