Vannstand for Akslen Nr:2.268.0

Siste måling, tid=04.08.2020 16:00, verdi=471.713


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Akslen          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 480.0          UTM-øst  : 470857
Kartblad (N50-serien) : 1518-I          UTM-nord : 6851974
                         Lengdegrad: 8.44722
                         Breddegrad: 61.79955
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 789km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 1.9           Kommune  : Lom
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1997 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1934 til og med 2016 : middelflom =473.63 m femårsflom =474.12 m tiårsflom =474.46 m femtiårsflom =475.06 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:25