Vannstand for Tora Nr:2.291.0

Siste måling, tid=03.07.2020 17:00, verdi=703.655


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tora           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 700.0          UTM-øst  : 440640
Kartblad (N50-serien) : 1319-II         UTM-nord : 6875559
                         Lengdegrad: 7.86636
                         Breddegrad: 62.00772
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 262km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Skjåk
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2004 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2016 : middelflom =704.55 m femårsflom =704.69 m tiårsflom =704.81 m femtiårsflom =705.09 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 18:44