Vannstand for Hurdalssjøen Nr:2.326.0

Siste måling, tid=14.07.2020 08:00, verdi=175.990


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hurdalssjøen       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 175.0          UTM-øst  : 617606
Kartblad (N50-serien) : 1915-I          UTM-nord : 6685103
                         Lengdegrad: 11.12708
                         Breddegrad: 60.28550
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 585km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 9.2           Kommune  : Eidsvoll
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1998 til og med 2017 : middelflom =176.76 m femårsflom =176.99 m tiårsflom =177.19 m femtiårsflom =177.66 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 14/7-2020 18:55