Vannstand for Tussebekken Nr:5.5.0

Siste måling, tid=27.11.2021 15:00, verdi= 0.325


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tussebekken       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 53.0           UTM-øst  : 601609
Kartblad (N50-serien) : 1914-IV         UTM-nord : 6626264
                         Lengdegrad: 10.80884
                         Breddegrad: 59.76175
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20.8km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 1.3           Kommune  : Nordre Follo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 15:39