Vannstand for Gryta Nr:6.10.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 0.242


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gryta          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 163.0          UTM-øst  : 600467
Kartblad (N50-serien) : 1914-IV         UTM-nord : 6651356
                         Lengdegrad: 10.80066
                         Breddegrad: 59.98723
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 7.03km²         Fylke   : Oslo
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Oslo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2017 : middelflom =0.95 m femårsflom =1.06 m tiårsflom =1.17 m femtiårsflom =1.25 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:29