Vannstand for Ljanselva Nr:6.43.0

Siste måling, tid=13.07.2020 23:00, verdi= 0.317


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ljanselva        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 5.0           UTM-øst  : 599624
Kartblad (N50-serien) : 1914-I          UTM-nord : 6635154
                         Lengdegrad: 10.77776
                         Breddegrad: 59.84202
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 40.4km²         Fylke   : Oslo
Sjøprosent      : 3.7           Kommune  : Oslo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 14/7-2020 08:36