Vannstand for Øvre Øyanghølen Nr:12.88.0

Siste måling, tid=27.11.2021 15:00, verdi= 0.000


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øvre Øyanghølen     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 667.0          UTM-øst  : 496019
Kartblad (N50-serien) : 1617-II         UTM-nord : 6785042
                         Lengdegrad: 8.92593
                         Breddegrad: 61.19978
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 246km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 9.8           Kommune  : Øystre Slidre
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1984 til og med 2017 : middelflom =667.18 m femårsflom =667.25 m tiårsflom =667.49 m femtiårsflom =668.14 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 15:57