Vannstand for Krøderen Nr:12.170.0

Siste måling, tid=03.12.2021 15:00, verdi=132.760


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Krøderen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 138.0          UTM-øst  : 543520
Kartblad (N50-serien) : 1715-II         UTM-nord : 6665492
                         Lengdegrad: 9.78319
                         Breddegrad: 60.12412
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 5090km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 6.5           Kommune  : Krødsherad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1970 til og med 2015 : middelflom =133.90 m femårsflom =134.31 m tiårsflom =134.62 m femtiårsflom =135.23 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 15:55