Vannstand for Langtjernbekk Nr:12.188.0

Siste måling, tid=04.08.2020 15:00, verdi= 0.204


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Langtjernbekk      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 516.0          UTM-øst  : 540118
Kartblad (N50-serien) : 1715-I          UTM-nord : 6693142
                         Lengdegrad: 9.72746
                         Breddegrad: 60.37271
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4.67km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 6.8           Kommune  : Flå
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom =0.64 m femårsflom =0.70 m tiårsflom =0.72 m femtiårsflom =0.75 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:35