Vannstand for Kolbjørnshus Nr:12.200.0

Siste måling, tid=04.08.2020 15:00, verdi=138.611


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kolbjørnshus       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 558318
Kartblad (N50-serien) : 1816-IV         UTM-nord : 6743592
                         Lengdegrad: 10.07233
                         Breddegrad: 60.82339
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2060km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.7           Kommune  : Nordre Land
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2004 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =140.48 m femårsflom =140.89 m tiårsflom =141.24 m femtiårsflom =141.90 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 16:55