Vannstand for Hangtjern Nr:12.212.0

Siste måling, tid=03.07.2020 17:00, verdi= 0.395


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hangtjern        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 592.0          UTM-øst  : 524670
Kartblad (N50-serien) : 1715-IV         UTM-nord : 6704866
                         Lengdegrad: 9.44880
                         Breddegrad: 60.47921
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 11.0km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 2.5           Kommune  : Flå
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2016 : middelflom =0.72 m femårsflom =0.78 m tiårsflom =0.82 m femtiårsflom =0.88 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 18:30