Vannstand for Bagn Nr:12.290.0

Siste måling, tid=01.12.2021 18:00, verdi=218.310


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bagn           UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 210.0          UTM-øst  : 530873
Kartblad (N50-serien) : 1716-IV         UTM-nord : 6741557
                         Lengdegrad: 9.56740
                         Breddegrad: 60.80819
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 2980km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Sør-Aurdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1962 til og med 2017 : middelflom =220.20 m femårsflom =220.74 m tiårsflom =221.05 m femtiårsflom =221.57 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 18:55