Vannstand for Rukkedøla v/Nesbyen Nr:12.607.0

Siste måling, tid=03.12.2021 06:00, verdi=163.136


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rukkedøla v/Nesbyen   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 164.0          UTM-øst  : 505313
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6714820
                         Lengdegrad: 9.09692
                         Breddegrad: 60.56931
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 299km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Nesbyen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 06:40