Vannstand for Bruhaug Nr:15.23.0

Siste måling, tid=01.12.2021 18:00, verdi= 1.861


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bruhaug         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 200.0          UTM-øst  : 513118
Kartblad (N50-serien) : 1715-III         UTM-nord : 6654792
                         Lengdegrad: 9.23540
                         Breddegrad: 60.03015
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3460km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 9.3           Kommune  : Rollag
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2016 : middelflom =3.82 m femårsflom =4.29 m tiårsflom =4.58 m femtiårsflom =5.10 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 18:26