Vannstand for Halledalsvatn Nr:15.49.0

Siste måling, tid=23.09.2019 07:00, verdi= 0.446


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Halledalsvatn      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 846.0          UTM-øst  : 471377
Kartblad (N50-serien) : 1615-IV         UTM-nord : 6706427
                         Lengdegrad: 8.47906
                         Breddegrad: 60.49297
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 59.2km²         Fylke   : Buskerud
Sjøprosent      : 5.1           Kommune  : Ål
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1958 til og med 2012 : middelflom =0.86 m femårsflom =0.94 m tiårsflom =0.99 m femtiårsflom =1.05 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/9-2019 08:57