Vannstand for Borgåi Nr:15.53.0

Siste måling, tid=03.12.2021 15:00, verdi= 0.921


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 30.09.2021 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Borgåi          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 770.0          UTM-øst  : 500537
Kartblad (N50-serien) : 1615-I          UTM-nord : 6685913
                         Lengdegrad: 9.00972
                         Breddegrad: 60.30979
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 93.8km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 4.3           Kommune  : Nore og Uvdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1966 til og med 2016 : middelflom =1.70 m femårsflom =1.87 m tiårsflom =1.98 m femtiårsflom =2.17 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 17:25