Vannstand for Norsjø v/Løveid ovf. Nr:16.15.0

Siste måling, tid=03.07.2020 17:00, verdi= 15.389


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Feil er registrert på stasjonen. Kommunikasjonsproblemer. Løsning er diskutert med stasjonseier, Skagerak energi.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Norsjø v/Løveid ovf.   UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 529418
Kartblad (N50-serien) : 1713-III         UTM-nord : 6563630
                         Lengdegrad: 9.51520
                         Breddegrad: 59.21072
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 10400km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 9.2           Kommune  : Skien
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =16.27 m femårsflom =16.64 m tiårsflom =16.94 m femtiårsflom =17.59 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 18:38