Vannstand for Austbygdåi Nr:16.128.0

Siste måling, tid=27.11.2021 14:00, verdi=199.977


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Austbygdåi        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 230.0          UTM-øst  : 490386
Kartblad (N50-serien) : 1614-IV         UTM-nord : 6650895
                         Lengdegrad: 8.82766
                         Breddegrad: 59.99525
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 343km²          Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 4.2           Kommune  : Tinn
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1996 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1977 til og med 2017 : middelflom =201.15 m femårsflom =201.25 m tiårsflom =201.30 m femtiårsflom =201.37 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:25