Vannstand for Bjørntjønn Nr:16.189.0

Siste måling, tid=01.12.2021 17:00, verdi= 0.833


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bjørntjønn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 532.0          UTM-øst  : 444357
Kartblad (N50-serien) : 1514-III         UTM-nord : 6601126
                         Lengdegrad: 8.01588
                         Breddegrad: 59.54476
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 34.9km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 5.0           Kommune  : Tokke
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1992 til og med 2017 : middelflom =2.06 m femårsflom =2.21 m tiårsflom =2.32 m femtiårsflom =2.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 19:26