Vannstand for Nedre Tokevatn Nr:17.13.0

Siste måling, tid=27.11.2021 13:00, verdi= 59.800


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nedre Tokevatn      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 63.0           UTM-øst  : 514318
Kartblad (N50-serien) : 1712-IV         UTM-nord : 6538000
                         Lengdegrad: 9.24908
                         Breddegrad: 58.98133
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1140km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 6.9           Kommune  : Drangedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2005 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2004 til og med 2016 : middelflom =60.25 m femårsflom =60.39 m tiårsflom =60.41 m femtiårsflom =60.42 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:38