Vannstand for Kilåi bru Nr:19.73.0

Siste måling, tid=03.07.2020 14:00, verdi= 0.440


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kilåi bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 270.0          UTM-øst  : 459741
Kartblad (N50-serien) : 1513-II         UTM-nord : 6540490
                         Lengdegrad: 8.29921
                         Breddegrad: 59.00204
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 63.7km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 9.1           Kommune  : Fyresdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1968 til og med 2017 : middelflom =1.14 m femårsflom =1.24 m tiårsflom =1.34 m femtiårsflom =1.58 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 18:34