Vannstand for Gravå Nr:19.79.0

Siste måling, tid=27.11.2021 11:00, verdi= 0.230


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gravå          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 375.0          UTM-øst  : 445018
Kartblad (N50-serien) : 1513-III         UTM-nord : 6566600
                         Lengdegrad: 8.03641
                         Breddegrad: 59.23484
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6.30km²         Fylke   : Vestfold og Telemark
Sjøprosent      : 0.3           Kommune  : Fyresdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1971 til og med 2016 : middelflom =0.90 m femårsflom =0.95 m tiårsflom =0.99 m femtiårsflom =1.07 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:30