Vannstand for Storgama ovf. Nr:19.96.0

Siste måling, tid=27.01.2017 09:15, verdi= 0.105


Feil er blitt registert på stasjonen: 29.11.2016 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Storgama ovf.      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 570.0          UTM-øst  : 480130
Kartblad (N50-serien) : 1613-III         UTM-nord : 6545929
                         Lengdegrad: 8.65362
                         Breddegrad: 59.05231
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.52km²         Fylke   : Telemark
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Nissedal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2012
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2012 : middelflom =0.63 m femårsflom =0.71 m tiårsflom =0.76 m femtiårsflom =0.82 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 22/2-2017 04:35