Vannstand for Krågehølen Nr:25.51.0

Siste måling, tid=02.07.2020 14:00, verdi= 1.270


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Krågehølen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 10.0           UTM-øst  : 381393
Kartblad (N50-serien) : 1411-IV         UTM-nord : 6466408
                         Lengdegrad: 6.97500
                         Breddegrad: 58.32257
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 229km²          Fylke   : Agder
Sjøprosent      : 6.4           Kommune  : Kvinesdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2008 - 2017
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =3.07 m femårsflom =3.30 m tiårsflom =3.42 m femtiårsflom =3.66 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/7-2020 07:33