Vannstand for Rekedalselv Nr:26.64.0

Siste måling, tid=27.11.2021 14:00, verdi= 1.005


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rekedalselv       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 339184
Kartblad (N50-serien) : 1311-IV         UTM-nord : 6473342
                         Lengdegrad: 6.25035
                         Breddegrad: 58.37135
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 10.1km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 7.0           Kommune  : Sokndal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1996 til og med 2017 : middelflom =2.01 m femårsflom =2.18 m tiårsflom =2.33 m femtiårsflom =2.70 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/11-2021 14:40