Vannstand for Aspervik Nr:29.4.0

Siste måling, tid=03.12.2021 16:00, verdi= 0.074


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Aspervik         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 313136
Kartblad (N50-serien) : 1212-IV         UTM-nord : 6529673
                         Lengdegrad: 5.75925
                         Breddegrad: 58.86615
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.86km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Sandnes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1982 - 2011
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1982 til og med 2011 : middelflom =0.19 m femårsflom =0.22 m tiårsflom =0.28 m femtiårsflom =0.47 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 16:25