Vannstand for Øvstabøstøl Nr:30.8.0

Siste måling, tid=04.08.2020 14:00, verdi= 1.370


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øvstabøstøl       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 570.0          UTM-øst  : 360100
Kartblad (N50-serien) : 1312-IV         UTM-nord : 6527850
                         Lengdegrad: 6.57390
                         Breddegrad: 58.86764
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 49.9km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 8.3           Kommune  : Gjesdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1983 - 2013
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2016 : middelflom =3.01 m femårsflom =3.23 m tiårsflom =3.35 m femtiårsflom =3.56 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 4/8-2020 15:37