Vannstand for Seimsfoss i Guddalselv Nr:45.4.0

Siste måling, tid=03.12.2021 10:00, verdi= 0.560


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Seimsfoss i Guddalselv  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 11.0           UTM-øst  : 332531
Kartblad (N50-serien) : 1214-I          UTM-nord : 6651270
                         Lengdegrad: 6.00008
                         Breddegrad: 59.96464
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 36.4km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Kvinnherad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2006 til og med 2016 : middelflom =1.56 m femårsflom =1.65 m tiårsflom =1.79 m femtiårsflom =2.20 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 10:39