Vannstand for Bondhus Nr:46.4.0

Siste måling, tid=01.12.2021 21:00, verdi= 1.452


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bondhus         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 20.0           UTM-øst  : 348190
Kartblad (N50-serien) : 1315-III         UTM-nord : 6667324
                         Lengdegrad: 6.26832
                         Breddegrad: 60.11470
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 60.5km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 1.7           Kommune  : Kvinnherad
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1990 - 2019
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1974 til og med 2017 : middelflom =2.54 m femårsflom =2.68 m tiårsflom =2.81 m femtiårsflom =3.09 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 22:25