Vannstand for Eidfjordvatn Nr:50.3.0

Siste måling, tid=23.09.2019 05:00, verdi= 1.944


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Eidfjordvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 395366
Kartblad (N50-serien) : 1415-IV         UTM-nord : 6702992
                         Lengdegrad: 7.09805
                         Breddegrad: 60.44957
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1170km²         Fylke   : Hordaland
Sjøprosent      : 5.7           Kommune  : Eidfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =20.05 m femårsflom =20.53 m tiårsflom =20.89 m femtiårsflom =21.56 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 23/9-2019 07:30