Vannstand for Skjerping Nr:71.1.0

Siste måling, tid=01.12.2021 19:00, verdi= 0.450


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skjerping        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 60.0           UTM-øst  : 380119
Kartblad (N50-serien) : 1316-I          UTM-nord : 6749092
                         Lengdegrad: 6.79300
                         Breddegrad: 60.85894
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 268km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 0.8           Kommune  : Aurland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1973 til og med 2017 : middelflom =1.98 m femårsflom =2.12 m tiårsflom =2.25 m femtiårsflom =2.52 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 1/12-2021 21:36