Vannstand for Frostdalen Nr:73.21.0

Siste måling, tid=03.12.2021 06:00, verdi= 0.444


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Frostdalen        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 950.0          UTM-øst  : 447805
Kartblad (N50-serien) : 1517-III         UTM-nord : 6782935
                         Lengdegrad: 8.02952
                         Breddegrad: 61.17740
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 25.7km²         Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 7.4           Kommune  : Lærdal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/12-2021 06:55